creatief
denken
& doen

   


de kracht
van
creativiteit


workshops & trainingen


kunst
werk
ruimte

Frisse Blik


Je leeft als vanouds in de waan van de dag en doet veel zaken op routine. Als je dit herkent en daar vanaf wil dan is NU de tijd aangebroken om een middag ‘vrij’ te nemen en een begin te maken om het anders te gaan doen.

Het anders doen gaat dus niet vanzelf, dat heb je al gemerkt. Een belangrijk hulpmiddel bij het anders denken en doen is het creatief kunnen denken en handelen. Creatief in het leven staan betekent niets anders dan voortdurend zoeken naar mogelijkheden, open staan voor je omgeving, nieuwsgierig zijn, lef hebben, experimenteren, gericht zijn op de toekomst en zaken positief benaderen. Creativiteit is hier geen doel op zichzelf, maar een instrument om bepaalde doelen te realiseren.

Tijdens de workshop is de rode draad ont-moeten. Dit betekent concentratie op wat je werkelijk wil in plaats van bezig zijn met wat altijd moet en wat je altijd doet. Door ‘out-of-the-box denken en doen’ krijg je op andere wijze inzicht in jezelf en je handelen. Je eigen wereld wordt verrijkt door het open staan voor een frisse blik op de zaak, het contact leggen met andere mensen, andere levens, andere waarden en uitdagingen.

Er wordt gebruik gemaakt van technieken en oefeningen die het creatief denken en doen stimuleren. De werkvorm is creatief, ontspannen en luchtig. De inspirerende omgeving (binnen, en buiten voor zover de weersomstandigheden het toelaten) inclusief de kunstobjecten zijn het ‘decor’ van deze workshop.

Deze workshop is bedoeld voor mensen die:

Locatie: KunstWerkRuimte is een boerderij in de Beemster ( ca 20 kilometer ten noorden van Amsterdam) omringd door weilanden en een kleine boomgaard. In de KunstWerkRuimte worden naast workshops en trainingen ook exposities gehouden.

Datum in overleg. De workshop duurt een dagdeel.

Prijs: € 185,-- ex BTW per persoon inclusief materiaal, hapjes en drankjes zoet & zout tussendoor en locatie KunstWerkRuimte.

Een afdrukversie van de workshopbeschrijving vind je hier.