creatief
denken
& doen

   


de kracht
van
creativiteit


workshops & trainingen


kunst
werk
ruimte

Mintzberg voor managers ... wordt creatief!


De Canadees Henry Mintzberg deed in de jaren 80 baanbrekend onderzoek naar organisaties. Mintzberg constateerde te veel nadruk op de ratio en formalisme, en te weinig nadruk op de intuïtie en contact met de realiteit. Het ontwikkelen van een strategie is een creatief proces, waarbij het erom gaat delen te combineren tot een beter geheel. Intuïtie, spontaniteit en verbeeldingskracht blijken in de loop der jaren weggedrukt.

“Kinderen tekenen, schilderen en boetseren tot ze een jaar of zes zijn en dan moeten ze leren schrijven, lezen en rekenen. Plotseling lijkt het alsof de rationele linkerzijde van de hersenen het van de creatieve intuïtieve rechterzijde overneemt, waarmee deze gaandeweg wordt verwaarloosd. Alles moet worden beargumenteerd, onder woorden worden gebracht en bewezen. Dat is funest. Er is een evenwichtige uitwisseling tussen beide hersenhelften nodig.”

“De strategievormer als pottenbakker. Je ziet, voelt, boetseert, drukt, masseert en op natuurlijk wijze krijgt de pot oftewel de strategie vorm.”

De doelgroep bestaat uit managers die geloven in de bedrijfsfilosofie van Henry Mintzberg en zelf een actieve rol willen spelen bij het vergroten van de creativiteit in hun bedrijfscultuur.

De workshop is als volgt opgebouwd:

Locatie: de workshop wordt gegeven in de KunstWerkRuimte. Dit is een boerderij in de Beemster (ca. 20 kilometer ten noorden van Amsterdam) omringd door weilanden en een kleine boomgaard. Het is mogelijk de workshop op een andere geschikte locatie te houden.

Deelnemers: het meest geschikte aantal deelnemers varieert van 6 tot 10 personen. In overleg kan ook worden bepaald de groep kleiner of groter te maken.

De workshop is modulair opgebouwd. Afhankelijk van de context, uw wensen, tijd en budget varieert de workshop van 1 tot meer dagdelen.

Investering: een offerte wordt op maat gemaakt. Indicatie: een workshop van 1 dagdeel kost € 1.200,-- ex BTW per team van 6 deelnemers inclusief locatiekosten KunstWerkRuimte en materiaal, en exclusief consumpties.

Een afdrukversie van de workshopbeschrijving vind je hier.